img

Lokal pod pralnię- jakie warunki BHP powinien spełniać

Z racji tego, że usługi pralnicze to nie są całkiem zwykłe usługi, lokal przeznaczony na pralnię też nie może być takim zwykłym lokalem usługowym, musi podlegać specyficznym warunkom. Warunki jakie musi spełniać lokal przeznaczony na pralnię określa polskie prawo również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach

1. Rozporządzenie ministra zdrowia i polityki społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym oraz sanitarnym pomieszczenia pralni z dnia 10 XI 2000 roku opublikowane w DZU 213/2006 poz 1568

2. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP z 26 IX 1997

3.Rozporządzenie ministra gospodarki z 27 IV 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach DZU nr 40/2000 pozycja 469

4. Wymogi polskiej normy

5. Kodeks Pracy

Lokal w którym ma znajdować się pralnia powinien być określonej wielkości ( 50 m kw pralnie chemiczne, 90 m kw pralnie przemysłowe, wysokość minimum 3,3 metra ). Pomieszczenia pralni muszą mieć określony układ, a mianowicie wydzielone pomieszczenie dla pracowników muszą mieć 3-8 metrów kwadratowych, sanitariaty powinny mieć 2-3 metrów kwadratowych, a zamykany na klucz magazynek na chemikalia powinien mieć wielkość co najmniej dwóch metrów kwadratowych. Ściany oraz podłoga powinny być wyłożone specjalnym, łatwym do czyszczenia , odpornym na działanie chemikaliów, nienasiąkliwym materiałem. Lokal na pralnię musi mieć doskonałą wentylację, chodzi o wentylację grawitacyjną, wentylację wymuszoną, oraz wentylację zainstalowaną tuż przy maszynach pralniczych. Wszystkie rury w pralni muszą być nie tylko odpowiednio dobrze zaizolowane ( zewnętrzna temperatura nie może być wyższa niż 55 stopni C) , ale też pomalowane i oznakowane odpowiednimi barwami w zależności co mają w środku. Inna barwa jest dla wody ciepłej i zimnej, pary, gazu . Maszyny pralnicze muszą posiadać aktualne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa , a przy każdej maszynie musi znajdować się zrozumiała instrukcja obsługi. 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie BHP? Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP to popularna usługa, pamiętaj jednak, by firmę wybrać mądrze!

 

Zobacz również