img

Wymogi BHP w pralniach przemysłowych

Przemysłowe pralnie wodne to nie tylko duże przedsiębiorstwa usługowe. Trzeba mieć na uwadze specyfikę takich miejsc, a więc kontakt z chemikaliami, wysoką temperaturą, parą oraz czasem zagrażającą bezpieczeństwu pracownika, obsługą profesjonalnych maszyn pralniczych . Wszystkie te czynniki sprawiają, że szczególnie ważne stają się wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy jakich należy przestrzegać w pralniach przemysłowych.

Oto podstawa prawna takich wymogów BHP

– rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach z dnia 27 IV 2000 roku ( Dziennik Ustaw nr 40 /2000 pozycja 469 ).

– rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym oraz sanitarnym pomieszczenia pralni z dnia 10 XI 2000 roku ( Dziennik Ustaw nr 213/2006 pozycja 1568).

– rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 IX 1997 roku

– Kodeks Pracy art 207, 215, 221, 229 i 237

– wymogi polskiej normy PN-EN 14065; 2005

– aktualne rozporządzenia dotyczące wymogów technicznych budynków

Nie sposób szczegółowo omówić wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach przemysłowych, ale najważniejsze aspekty są następujące:

– przestrzeganie procedur przechowywania i używania środków chemicznych, najważniejsze z nich to zamykanie magazynku z chemikaliami oraz przechowywanie przy maszynie tylko niezbędnej do danego cyklu prania ilości chemikaliów.

– przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obsługi maszynach

– odpowiednio dobrane ubranie robocze

– szkolenia pracowników i kierownika na którym ciąży odpowiedzialność dopilnowania wszelkich procedur i kontrola przeprowadzenia szkoleń BHP

– czytelna instrukcja obsługi przy każdej maszynie pralniczej

– określone prawem warunki lokalowe

– odpowiednia wentylacja

– odpowiednie oznakowanie rur z mediami

– obowiązkowe certyfikaty jakości i bezpieczeństwa maszyn pralniczych

– odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń pralni

 

 

Zobacz również