img

Jak otworzyć i urządzić pralnię chemiczną ?

Do otwarcia pralni chemicznej nie są wymagane specjalne pozwolenia, choć przecież usługi pralnicze to nie są takie całkiem zwykłe usługi. Brak koncesji nie oznacza jednak braku jakichkolwiek uregulowań prawnych, które regulowałyby ten sektor przedsiębiorczości. Jest kilka podstawowych, które regulują przede wszystkim wymogi lokalowe ( rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 IV 2002 roku, Dziennik Ustaw nr 75 pozycja 690) oraz specyficzne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy( rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie określenia warunków BHP w pralniach i farbiarniach z 27 IV 2000 roku ( Dziennik Ustaw nr 40 pozycja 469) .

Wybór lokalu na pralnię chemiczną podlega nie tylko uregulowaniom prawnym, bardzo istotna jest też jego dogodna lokalizacja, bo pralnie chemiczne skierowane są do klienta indywidualnego, a więc łatwy dostęp do pralni jest jednym z ważniejszych czynników mogących przesądzić o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia.

Jeśli chodzi o wymogi prawne stawiane lokalowi przeznaczonemu na pralnię chemiczną, to jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 50 metrów kwadratowych, a wysokość mniejsza niż 3,3 metra. W układzie pomieszczeń trzeba uwzględnić pomieszczenia socjalne ( nie mogą być mniejsze niż 5-8 metrów), sanitariaty ( minimum 2-3 m) oraz magazynek na chemikalia ( minimum 2 metry) .

Pod względem lokalizacji pralni chemicznej, najwyżej cenione są lokale w centrach handlowych i hipermarketach. Tam wprawdzie ceny wynajmu są wysokie, ale za to jest gwarancja, że ludzie będą przychodzić. Za niezłe lokalizacje uważa się też nowe osiedla mieszkaniowe.

W urządzaniu pralni chemicznej, najbardziej istotny jest oczywiście wybór maszyn, a konkretnie to jednej, najważniejszej maszyny do prania na sucho, czyli agregatu chemicznego. Główną maszynę pralniczą zawsze dopasowujemy do specyfiki konkretnej pralni – jej wielkości, zakresu usług, perspektyw rozwoju. Cena nie powinna grać głównej roli, choć generalnie maszyny pralnicze są bardzo drogie. W tym wypadku jest to koszt od 50 0 150 tysięcy złotych, a producenci zapewne nie powiedzieli w tym względzie ostatniego słowa. Na szczęście na rynku funkcjonują profesjonalne firmy zajmujące się kompleksowym wyposażeniem i urządzaniem pralni. 

 

Zobacz również